ค้นหาผู้เชี่ยวชาญ
   
ระบุประเภทการค้นหา : ระบุคำค้น :

ขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 1772 คน

     ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากรมหาวิทยาลัย ทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน
เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสืบค้นหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อการทำวิจัย แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา หรือวิทยากรบรรยาย ที่มีความเหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น
 
     สำหรับบุคลากรท่านที่ยังไม่มีข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (คลิกที่นี่) และส่งข้อมูลที่ praysu@kku.ac.th
 
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Flag Counter